Privacyverklaring Valderrama Olijfolie

Artikel 1: Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Valderrama Olijfolie. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Valderrama Olijfolie voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Valderrama Olijfolie verwerkt enkel persoonsgegevens welke door u zelf aan ons verstrekt zijn. Deze gegevens zijn verstrekt via onze webwinkel op de website Valderrama.nl. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Opslag van uw persoonsgegevens in onze databank.
  • Het afhandelen van uw bestelling
  • Het verlenen van toegang naar uw persoonlijke account
  • Verzenden van een nieuwsbrief via Mailchimp (maximaal 2 maal per jaar)

Artikel 3: Minderjarigen

Valderrama Olijfolie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht via de website Valderrama.nl gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt extra veiligheid. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Onze website gebruikt cookies. Hierdoor kan de website beter functioneren. Ook worden bezoekgegevens gemeten door Google Analytics. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien en aanpassen in uw persoonlijke account. Bovenaan de pagina Olijfolie webshop vind u een link ‘inloggen in uw account’. Wilt u geen nieuwsbrief van ons ontvangen of uw gegevens aanpassen dan gebruikt u de hiervoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief. De gegevens kunnen daarna gewijzigd of verwijderd worden.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@x-tension.biz. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Valderrama reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

Valderrama deelt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze service. Denk hierbij aan betaling via iDeal. Uw persoonsgevens worden gedeeld met Nobelwijnen. Nobelwijnen is onze partner in het verwerken van de bestellingen. Mailchimp is onze gecertificeerde EU-U.S. Privacy Shield Framework partner voor het verzenden van nieuwsbrieven (max. 2 per jaar).

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze onlinepagina.

Laatste versie 31-05-2018